2023-11-30


2023-05-13


2023-01-01

Beneficjent „ŁĄCCY-KOŁCZYGŁOWY" SPóŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Wzrost znaczenia działalności eksportowej firmy ŁĄCCY-KOŁCZYGŁOWY na rynkach zagranicznych poprzez promocję marek produktowych MoonWood oraz ArtFloors na targach międzynarodowych”

Głównym celem „ŁĄCCY-KOŁCZYGŁOWY" jest intensyfikacja działalności eksportowej na rynki zagraniczne oraz efektywną promocję marki MoonWood oraz ArtFloors, która przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku polskiego meblarstwa i przemysłu drzewnego na arenie międzynarodowej.

Wartość projektu: 176 276,44 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 77 820,76 PLN
Projekt realizowany w okresie 01.01.2023- 31.03.2023


2022-12-19

INFORMACJA W WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Dokumenty do pobrania:


2022-11-30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022.

Dokumenty do pobrania:


2020-07-01

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Łąccy-Kołczygłowy Sp. z o.o.

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 404 787,63 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 404 787,63 PLN

Beneficjent: "ŁĄCCY - KOŁCZYGŁOWY" SPóŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


2019-12-05

Beneficjent Łąccy-Kołczygłowy Sp. o. o. realizuje projekt pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy ŁĄCCY-KOŁCZYGŁOWY na rynkach zagranicznych w celu promocji Marki Polskiej Gospodarki.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, poddziałania 3.3.3 Go to brand

Cele i planowane efekty projektu: wypromowanie innowacyjnych produktów pod marką MoonWood, które mają szansę stać się Marką Polskiej Gospodarki rozpoznawalną na rynkach perspektywicznych oraz w UE. Realizacja zaplanowanych działań pozwoli na intensyfikację działalności eksportowej na rynku niemieckim, francuskim, brytyjskim oraz perspektywicznym chińskim. Ekspansja zagraniczna wpłynie na wzrost liczby klientów i znajdzie odzwierciedlenie w rosnących przychodach firmy

Wartość projektu: 652 500.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 391 500.00 PLN
Projekt realizowany w okresie 01.07.2019 r. – 31.12.2020 r.


2019-04-26

Beneficjent Łąccy-Kołczygłowy Sp. o. o. realizuje projekt pn.: „Opracowanie nowego projektu wzorniczego w celu wdrożenia do oferty spółki Łąccy – Kołczygłowy nowej kolekcji mebli multifunkcyjnych.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.3.5

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego, który umożliwi wdrożenie do oferty spółki Łąccy – Kołczygłowy nowej kolekcji mebli multifunkcyjnych. Dzięki realizacji projektu opracowana zostanie kolekcja mebli, która będzie się charakteryzować wielofunkcyjnością, posiadająca elastyczne cechy, niezbędne do zastosowania w różnorodnych przestrzeniach, ekologiczna, dostosowana do dynamicznego stylu życia pokolenia Millenialsów, którzy stanowią główną grupę docelową. Kolekcja ma się wpisywać w ideę „jeden mebel wiele możliwości” i dawać możliwość konfiguracji własnych rozwiązań. Kolekcja będzie odpowiedzią na aktualne trendy rynkowe.

Wartość projektu: 1 838 973.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 863 610.00 PLN Projekt realizowany w okresie 01.05.2019 – 31.07.2021 r.


2015-02-20

W zakładzie produkującym płyty i inne elementy klejone w Jezierzu uruchomiliśmy specjalną linę lakiereniczą, która pozwala nam na:

  • lakierowanie powierzchni drewnianych lakierami wodnymi - nowoczesna metoda lakierowania lakierami wodorozcieńczalnymi 
  • bejcowanie powierzchni drewnianych - nowoczesna metoda bejcowania bejcą i farbami wodorozcieńczalnymi