Biomasa

Części drewna, które powstają jako odpad produkcyjny, mogą być wykorzystywane jako biomasa. Cała wytwarzana przez nas biomasa posiada certyfikat, który potwierdza jej zrównoważone pozyskanie. Jest to spójne z wyznawanymi przez nas ideami ekologicznymi, którymi staramy kierować się na każdym etapie swojej działalności.

Do sprzedaży oferujemy:

Zrębki

Powstają jako odpad poprodukcyjny przy przerobie drewna dębowego oraz bukowego; mają szerokie zastosowanie w ciepłownictwie lub przy produkcji prefabrykatów drzewnych.

Trociny

Stanowią ważny element w łańcuchu racjonalnego wykorzystania drewna; służą przede wszystkim do ogrzewania, ale można również wykorzystywać je przy tworzeniu produktów drewnopochodnych.

Kora

Przed przetarciem kłody dębowe muszą zostać pozbawione kory; oferujemy ją w niewielkich ilościach, zapewniając dobrą jakość oraz wysoką czystość produktu.

Pellet

Produkujemy go głównie z drewna dębowego z domieszką brzozy, zachowując świetne parametru spalania. Produkt ten cieszy się ogromnym popytem i stanowi czystą formę pozyskiwania ciepła z zachowaniem dużej dbałości o środowisko.