Lamele dębowe

Nasza firma specjalizuje się w produkcji lameli dębowych. Posiadamy duże możliwości produkcyjne, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaspokoić oczekiwania naszych klientów. Oferujemy szeroki wybór wymiarów zgodnie z specyfikacją zamieszczoną poniżej. Naszym celem jest zaspokajanie potrzeb naszych klientów w zakresie pozyskania najwyższej jakości lamel z dębów europejskich.

Lamele oferujemy w klasach:

PREMIUM

Lamele wolne od wad, kolorystyka zbliżona

NATUR

Dopuszczalne sporadyczne sęki zdrowe do 30 mm, ubytki po sękach do 20 mm, kolorystyka naturalna dla dębu europejskiego.

RUSTIC

Dopuszczalne sęki zdrowe do 70 mm, nadpsute lub też ubytki po sękach do 50 mm, sporadyczne pęknięcia wzdłużne do 15cm, biel do 1/3 szerokości

SUPER RUSTIC

Dopuszczalne sęki zdrowe bez ograniczeń, ubytki po sękach lub też sęki nadpsute do 70 mm, rdzeń i wady przy rdzeniowe w tym pęknięcia wzdłużne, biel do 1/2 szerokości.

Usługi dodatkowe:

 • SUPER PREMIUM - Istnieje możliwość zamawiania z rysunkiem prostym słoja (ciecie radialne) rigato.
 • W klasach RUSTIC oraz SUPER RUSTIC istnieje możliwość zamówienia bez bieli lub możliwość klasyfikacji 100% rdzeń bez bieli (antico).
 • Usługa ręcznego czyszczenia sęków i innych wad drewna (szczotka, dłuto).

Dane techniczne:

 • Grubość: 2.5 mm, 3.4 mm, 4,3 mm, 6 mm
 • Szerokość: 100 mm, 120 mm, 140 mm, 170 mm, 203 mm, 254 mm, 280 mm, 305 mm, 356 mm
 • Długość: 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1400 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2500 mm
 • Wilgotność: 8% +/- 1%,
 • Lamele są kalibrowane papierem ściernym o granulacji 60 lub też innym w zależności od wymagań klienta
 • Tolerancja na grubości po kalibracji+/- 0.1mm
 • Szerokość lameli nadana w sposób taki, który eliminuje krzywiznę boczną (banan),
 • Na życzenie klienta możemy również wykonać specjalną klasyfikację ze względu na wady drewna, dopasować szerokości jaki długość dla potrzeb zamawiającego.
 • Szerokość wszystkich lameli powiększona jest o 6mm nadmiaru technologicznego, który nie jest fakturowany.
 • Długość wszystkich lameli powiększona jest o 20mm nadmiaru technologicznego, który nie jest fakturowany.

Produkcja desek warstwowych brutto.

Produkujemy deski dwu lub też trzy warstwowe, które poddane są procesowi ręcznego szpachlowania a następnie maszynowej kalibracji, tak aby mogły być wykończone u klienta w zakresie obróbki wzdłużnej i poprzecznej oraz wykończenia warstwy użytkowej.